Grupper

Grupper och Idrottslag, kontakta oss för offert på boende

receptionen@bodensbb.nu 


 

LÅNGTIDSBOENDE
I mån av plats kan vi hyra ut rum över en längre tid, t ex i samband med att man jobbar i Boden
eller väntar på lägenhet o dyl. Företag som behöver tillfällig logi för sin personal är välkommen att kontakta oss för mera information, prisuppgifter/offert på boende.